Tunne Suhde

Suhteita, liikettä ja läsnäoloa kohti terapian, taiteen ja koulutuksen keinoin

Olen syntynyt ollakseni suhteessa. 

Suhteiden varassa olen säilynyt elossa ja kasvanut.

Suhteet ovat kasvaneet osaksi minua. 

Suhteissa olen kokenut rakkautta, vihaa, välinpitämättömyyttä. 

Suhteissa olen suojautunut ja särkynyt. 

Suhteissa olen tullut kokonaisemmaksi. 

Suhteissa näen yhä uusia kuvia itsestäni. 

Psykoterapiaa

Toivoa ja toipumista

Työskentelen yksilöiden, parien, perheiden sekä laajempienkin verkostojen kanssa asiakkaiden tarpeen mukaan. Käytettävissä ovat keskustelun lisäksi taiteen ja psykodraaman keinot sekä TRE-harjoittelu. Olen koulutukseltani integratiivinen pari- ja perhepsykoterapeutti.

Koulutusta

Uusia näkökulmia

Koulutan ihmisten kanssa toimivia ammattilaisia ja vapaaehtoisia suhteiden ja kehollisuuden kysymyksissä, mukaan lukien psykoseksuaalisuuden, aikarajallisen pariterapian ja työssä jaksamisen teemat. Kannustan koulutuksissani jo olemassa olevan viisauden moniääniseen jakamiseen.

TRE-ohjausta

Tension, Stress and Trauma Reliese Exercise -metodilla

TRE on kehon luonnollinen toimintamekanismi jännityksen, stressin ja vireystilojen säätelyyn. TRE vahvistaa myönteistä suhdetta omaan kehoon ja luottamusta sen viisauteen. TREtä voi opittuaan käyttää itsenäisesti tai ammattilaisen ohjauksessa.

Ryhmänohjausta

Luovuuden ja viisauden jakamista

Ryhmissä tutkitaan yksilöiden, parien, ryhmien, yhteisöjen ja yhteiskunnan ilmiöitä ja suhteita psykodraaman, sosiodraaman, bibliodraaman, tarinateatterin, taideterapian, luovan liikkeen ja keskustelun keinoin. Ryhmät voivat olla painotukseltaan virkistäviä, voimauttavia tai hoitavia.

Sini Rantakari, tunnesuhde@mailbox.org
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!