Tunne Suhde

Suhteita, liikettä ja läsnäoloa kohti psykoterapian ja taiteen, työnohjauksen ja koulutuksen keinoin

Psykoterapiaa

Toivoa ja toipumista

Työskentelen yksilöiden, parien, perheiden sekä laajempien verkostojen kanssa asiakkaiden tarpeen mukaan. Tärkeintä on dialoginen kohtaaminen keskustellen. Käytettävissäni ovat tarvittaessa myös taiteen ja psykodraaman keinot. Olen koulutukseltani integratiivinen pari- ja perhepsykoterapeutti sekä kouluttajapsykotererapeutti.

Koulutusta ja työnohjausta

Uusia näkökulmia

Koulutan ihmisten kanssa toimivia ammattilaisia ja vapaaehtoisia suhteiden ja kehollisuuden kysymyksissä, mukaan lukien psykoseksuaalisuuden, aikarajallisen pariterapian ja työssä jaksamisen teemat. Kannustan kouluttaessani ja työnohjatessani ryhmässä jo olemassa olevan viisauden jakamiseen.

TRE-ohjausta

Tension, Stress and Trauma Reliese Exercise -metodilla

TRE perustuu kehon luonnolliseen toimintamekanismiin jännityksen, stressin ja vireystilojen säätelyssä. Harjoittelu vahvistaa myönteistä suhdetta omaan kehoon ja luottamusta sen viisauteen. TREtä voi opittuaan käyttää itsenäisesti tai ammattilaisen ohjauksessa.

Ryhmänohjausta

Luovuuden ja viisauden jakamista

Ryhmissä tutkitaan yksilöiden, parien, ryhmien, yhteisöjen ja yhteiskunnan ilmiöitä ja suhteita psykodraaman, sosiodraaman, bibliodraaman, tarinateatterin, taideterapian, luovan liikkeen, luovan kirjoittamisen ja keskustelun keinoin. Ryhmät voivat olla painotukseltaan virkistäviä, voimauttavia tai hoitavia.

Olen syntynyt ollakseni suhteessa

Suhteiden varassa olen säilynyt elossa ja kasvanut

Suhteet ovat kasvaneet osaksi minua

Suhteissa olen kokenut rakkautta, vihaa, välinpitämättömyyttä

Suhteissa olen suojautunut ja särkynyt

Suhteissa olen tullut kokonaisemmaksi

Suhteissa näen yhä uusia kuvia itsestäni

Sini Rantakari, tunnesuhde@mailbox.org
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!